نیمسال جاری ( دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۷)

طرح لرزه ای سازه ها

سرفصل

تمرین

دانلود فایل های درس

 

طراحی سازه های صنعتی

سرفصل

تمرین

دانلود فایل های درس

 

طراحی سازه های فولادی ۲

سرفصل

تمرین

سابقه تدریس

 • حال1392

  دوره کارشناسی ارشد سازه

  دانشگاه بیرجند

  دروس: طراحی سازه‌های فولادی پیشرفته، طرح لرزه‌ای سازه‌ها، اجزای محدود، دینامیک سازه‌ها

 • حال1389

  دوره کارشناسی عمران- عمران

  دانشگاه بیرجند

  دروس: طراحی سازه‌های فولادی ۱و ۲، اصول مهندسی زلزله، بارگذاری سازه‌ها، پروژه سازه‌های فولادی

 • حال1385

  دوره‌ ارتقای پایه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  دروس : تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله، نکات و یژه در طراحی و محاسبه سازه‌های فولادی، طراحی اتصالات در سازه‌های فولادی

 • 13851382

  دوره کارشناسی ناپیوسته عمران-سد و شبکه

  دانشگاه بیرجند

  دروس: مقاومت مصالح، بتن

 • 13851376

  دوره کاردانی عمران روستایی

  دانشگاه بیرجند

  دروس: مقاومت مصالح، استاتیک، اجرای سازه‌های بتنی، تکنولوژی بتن

 • 13921392

  دوره کارشناسی عمران- عمران

  دانشگاه صنعتی بیرجند

 • 13831382

  دوره کارشناسی عمران- عمران

  دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

  دروس : مقاومت مصالح، طراحی سازه‌های فولادی ۱و ۲

 • 13751375

  دوره کارشناسی عمران- عمران

  دانشگاه فردوسی مشهد

  درس : تحلیل سازه‌ها ۱

  حل تمرین دروس: پایداری سازه ها، تحلیل اجزای محدود، مهندسی سیستمها